[kc_row _id=”640048″][kc_column _id=”125266″][wilcity_kc_heading heading_color=”#252c41″ description_color=”#70778b” alignment=”wil-text-center” _id=”426654″ blur_mark=”Privacy & policy” heading=”Chính Sách Bảo Mật”][kc_column_text _id=”588724″]

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website và các sản phẩm liên quan của EduTopList bao gồm:

Đây là những thông tin mà EduTopList cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản trên EduTopList . EduTopList sẽ sử dụng những thông tin này để liên lạc với người dùng trong trường hợp cần thiết

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho EduTopList về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

2. Phạm vi sử dụng thông tin

EduTopList sử dụng thông tin người dùng cung cấp nhằm mục đích:

– Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên

– Gửi thông báo về hoạt động liên quan giữa thành viên và khóa học

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

– Liên lạc với người dùng trong trường hợp cần thiết

– EduTopList không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan tới hoạt động của thành viên trên EduTopList

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: EduTopList có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của EduTopList

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu EduTopList thực hiện việc này

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về các thành viên khác hoặc đối tượng người dùng khác tới EduTopList , khi tiếp nhận những phản hồi này, EduTopList sẽ xác nhận lại thông tin và sẽ xử lý theo quy định

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của người dùng trên EduTopList được EduTopList cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép từ thành viên

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, EduTopList có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biệt.

– Quan quản lý Edutaka yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, địa chỉ liên lạc,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. EduTopList không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan tới quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]